Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – coroczna inicjatywa pozwalająca na skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – coroczna inicjatywa pozwalająca na skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Warto wspierać akcje mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie przysługujących im praw, dlatego też chciałabym dzisiaj napisać kilka słów o organizowanym co roku Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Miałam okazję kilkukrotnie udzielać porad prawnych w ramach tej akcji, więc z własnego doświadczenia wiem, że jest to inicjatywa potrzebna i należy nieść w świat informację o niej, tak by jak najszersze grono osób mogło z niej skorzystać.

Jeżeli czytasz ten artykuł podziel się nim z innymi – może trafi do kogoś, kto będzie znajdował się w trudnej sytuacji i potrzebował wsparcia psychologicznego lub prawnego.

22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Ustawą z dnia 12 lutego 2003 r. ustanowiono dzień 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Obchodzony jest również w innych krajach Unii Europejskiej. Dostrzeżono bowiem potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz podjęcia działań na rzecz poprawy ich położenia.

Dzień Ofiar Przestępstw każdego roku inauguruje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który właśnie się rozpoczął. Od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. każdy może uzyskać darmową poradę prawną i pomoc psychologiczną. Wiele instytucji jest zaangażowanych w tę akcję, m.in. sądy, prokuratury, prawnicze samorządy zawodowe (np. Okręgowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Rada Adwokacka), komendy policji, kuratorzy sądowi oraz organizacje pozarządowe, a głównym organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

To dobry moment, by skorzystać z pomocy. Często nie wiemy, jakie powinniśmy podjąć kroki, żeby pomóc sobie lub osobom z naszego otoczenia. Nie mamy świadomości tego, jakie prawa nam przysługują i jakie mamy możliwości. Warto więc wykorzystać okazję i zasięgnąć porady prawnika, psychologa lub innego specjalisty (albo każdego z nich w zależności od problemu). Porady są całkowicie bezpłatne i bardzo łatwo dostępne. Z uwagi na pandemię niektóre instytucje udzielają porad telefonicznie, co nie tylko ułatwia skorzystanie z pomocy (nie trzeba nawet wychodzić z domu), ale też zapewnia komfort w postaci anonimowości. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem eliminuje bariery, które na codzień powstrzymują nas przed sięgnięciem po wsparcie osób z zewnątrz, czy to z powodów ekonomicznych, psychologicznych (obawa, wstyd), czy wynikających z trudności w dostępie do specjalistów. Masz prawo do pomocy, więc z niego skorzystaj!

Jak skorzystać z pomocy?

To proste. Wystarczy wejść na stronę internetową którejś z wyżej wymienionych instytucji, gdzie znajdziemy informację na temat tego, jak dana placówka udziela pomocy prawnej lub psychologicznej – w jakich godzinach, w jakiej formie (wizyta osobista czy kontakt telefoniczny) i w jaki sposób umówić się na wizytę. Wybierz placówkę znajdującą się w twojej okolicy, dzięki temu będziesz mógł/a bez problemu dostać się do placówki, jeżeli porada będzie udzielana na miejscu. Warto także dokonać wyboru instytucji, z której pomocy chcemy skorzystać kierując się problemem, z którym się zmagamy. W sądach czy prokuraturach nie otrzymamy wyczerpującej informacji o dostępnych formach pomocy psychologicznej, za to uzyskamy informację o krokach prawnych, które można podjąć w danej sytuacji oraz o uprawnieniach przysługujących osobie pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. I odwrotnie – organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem psychologicznym będą lepszym wyborem, jeżeli tego rodzaju pomocy potrzebujemy.